Chúng tôi giao hàng tới tất cả các khu vực tỉnh thành trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam:

  • Miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng.
  • Đơn vị  vận chuyển mạc định sẽ là đơn vị chuyển phát nhanh Viettel post / Nhất Tín
  • Thời gian giao hàng 24-36 giờ.

* Lưu ý: Thời gian trên là thời gian dự kiến. Thời gian giao hàng chính thức có thể sớm hơn hoặc trễ hơn một vài ngày tùy theo một số điều kiện khách quan mà Chúng tôi không thể kiểm soát được. Ví dụ: thiên tai, lũ lụt, hỏng hóc phương tiện...).

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0368171303
x